SMW 5

Avgradning, Kantrundning och Finish

SMW 5

Maskin som bearbetar materialet från en sida i vått utförande. Den går att få med 1-5 arbetande stationer med bredder 950 – 1650 mm. Maskinen går att få med 1/100 mm noggrannhet av höjdjusteringen som option.

Stationerna kan utrustas på olika sätt:      
• R-station – slipning med slipband eller scotchband
• T-station –  olika typer av toppborstar beroende på vad som skall gradas
• B-station – olika cylindriska borstar som återskapar finishen på detaljen

Några fördelar med våtgradningmaskin:
• inget utsug behövs
• inget damm runt maskinen
• lång livslängd på verktygen tack vare låga temperaturer
• kan blanda material
• låg temperatur i materialet
• inmatningshöjden är konstant – därav lätt att automatisera med banor
• jämn avgradning oavsett kontur
• detaljerna kommer ut torra och rena
• snabba verktygsbyten med kassetter