Lissmac FILTER Våt

LISSMAC WDE 2200

Lissmac FILTER Våt, vilken med fördel kan användas när man ska slipa aluminium

eller blandade material. Utsugsstoftet blandas med vatten och tar bort risken för dammexplosion

• För mer information besök Lissmacs hemsida.