Lissmac SBM-L G1S2

Dubbelsidig gradning och kantbrytning

LISSMAC Avgradningsmaskin SBM-L G1S2 för slipning och gradning av båda sidor samtidigt på plana plåtdetaljer upp till 50 mm tjocklek.

Maskinen finns i utförande med 1000, 1500 och 2000 mm material genomgång och har 2 st slipband (G1) för borttagning av sprut och skärskägg. Slipbanden arbetar på över- och undersida av plåten och är individuellt ställbara i höjdposition

Den är dessutom utrustad med 4 st kantbrytningsband (S2), placerade två på översida och två på undersida, arbetande mot varandra, parvis ställbara i höjdposition.

All inställning sker elektriskt mot positionsmätare.

Den automatiska genommatningen regleras steglöst 0 – 10 m/min, inställningen av materialtjocklek sker enkelt på manöverpanel.

• För mer information besök Lissmacs hemsida.

Lissmac L metod
Metod för slipning och kantbrytning (Lissmac metoden).

Lissmac L slipband
Slipbandskonstruktion för avslipning av grader.

Lissmac slipklossar
Slipblock för kantbrytning.

L
Bilder före och efter slipning/kantbrytning.

Lissmac L prov fore efter
Bilder före och efter slipning/kantbrytning plasmaskuret.