Lissmac Steelmaster SMD 5

Torrgradningsmaskin

Maskin som bearbetar materialet från en sida i torrt utförande. Den går att få med 1-5 arbetande stationer med bredder 1350 – 1650 mm. Maskinen går att få med 1/100 mm noggrannhet av höjdjusteringen som option.

Stationerna kan utrustas på olika sätt:
• R-station – slipning med slipband eller scotchband
• T-station – olika typer av toppborstar för avgradning
• B-station – cylindriska borstar som återskapar finishen på detaljen

 Några fördelar med torr gradmaskin:
• går att få med magnetiskt bord för små detaljer
• går att få med vakuumbord som alternativ
• aggressivare avverkning
• snabba verktygsbyten med kassetter

 

• För mer information besök Lissmacs hemsida.

SMD5