Lissmac SBM-XL G2S2

Dubbelsidig gradning och kantbrytning av Plasma/Gas skurna detaljer

Lissmac SBM-XL G2S2 är en maskin avsedd för gas- och plasmaskurna detaljer upp till 120 mm. Med den slipar man grad- och slaggkant samt rundar kanter på inner- och ytterkonturer effektivt.
Maskinen finns i utförande med 1000 och 1500 mm material genomgång och har 4 st slipband ( G2 ) för borttagning av sprut och skärskägg. Slipbanden arbetar på över- och undersida av plåten och är individuellt ställbara i höjdposition.
Den är dessutom utrustad med 4 st  kantbrytningsband ( S2 ), placerade två på översida och två på undersida, arbetande mot varandra, parvis ställbara i höjdposition.
All inställning sker elektriskt mot positionsmätare.
Den automatiska genommatningen regleras steglöst 0 – 10 m/min, inställningen av materialtjocklek sker enkelt på manöverpanel.

• För mer information besök Lissmacs hemsida.

Lissmac GS Bild3
Den bearbetar båda sidor samtidigt utan onödig vändning. (LISSMACMETODEN)

Lissmac GS slipbandskonstruktion
Slipbandskonstruktion.

Lissmac GS slipblockskonstruktion
Slipblockskonstruktion.

Lissmac slipklossar
Slipblock för kantbrytning.

Lissmac GS detalj Lissmac GS detalj 2

Detaljer före och efter slipning och kantbrytning.