Lissmac SBM-XL S2B2

Dubbelsidig kantbrytning och oxidborttagning

Denna maskin bearbetar plåtarna enligt Lissmac-metoden (båda sidor samtidigt). Det är en efterlängtad version eftersom den både bryter kanter och tar bort oxidskiktet i en och samma maskin. Den första stationen bryts kanterna med hjälp av slipklossar och i den andra stationen borstas oxidskiktet bort med hjälp av borstar. Oxiden uppstår vid laserskärning med oxygen i svart plåt. Eftersom vi bryter kanterna först, så minskar borstförbrukningen avsevärt.

• För mer information besök Lissmacs hemsida.

Princip SBM-XL (3) kopiera
Princip för bearbetning med 4 x 2 verktyg

Lissmac slipklossar
Slipklossar

Bild8
Oxidborstar