G-Serie

Cone G20

Servoelektrisk Cone G20 ingår i Coastones O-frame modeller. Cone G20 använder sig utav tre stycken kulskruvar som alla är servodrivna vilket leder till högre presskraft men samma noggrannhet som en kantpress med färre kulskruvar. Tack vare att alla axlar är servodrivna slipper man dyra oljebyte, oljeläckage, ventiler och underhållskostnader som är gemensamma för hydrauliska kantpressar.

• För mer information kontakta någon av oss på Maskinab


Cone G25

G25 ingår i Coastones O-frame modeller. Cone G25 använder sig utav fyra stycken kulskruvar som alla är servodrivna vilket leder till högre presskraft men samma noggrannhet som en kantpress med färre kulskruvar. Tack vare att alla axlar är servodrivna slipper man dyra oljebyte, oljeläckage, ventiler och underhållskostnader som är gemensamma för hydrauliska kantpressar.

• För mer information kontakta någon av oss på Maskinab


Cone G30

G30 ingår i Coastones O-frame modeller. Cone G30 använder sig utav fem stycken kulskruvar som alla är servodrivna. Detta leder till högre presskraft men samma noggrannhet som en kantpress med färre kulskruvar. Tack vare att alla axlar är servodrivna slipper man dyra oljebyte, oljeläckage, ventiler och underhållskostnader som är gemensamma för hydrauliska kantpressar.

• För mer information kontakta någon av oss på Maskinab


Cone G40

Servoelektrisk Cone G40 ingår i Coastones O-frame modeller. Cone G40 använder sig utav sex stycken kulskruvar som alla är servodrivna. Detta leder till högre presskraft men samma noggrannhet som en kantpress med färre kulskruvar. Tack vare att alla axlar är servodrivna slipper man dyra oljebyte, oljeläckage, ventiler och underhållskostnader som är gemensamma för hydrauliska kantpressar.

• För mer information kontakta någon av oss på Maskinab


Besök Coastones egna hemsida för mera info!


Videoklipp:

Cone 2D Programming 

Cone G40