Lissmac FILTER

Utsug

Lissmac FILTER Torr

Utsug för alla applikationer och bearbetning av metaller UTOM aluminium. Fristående enhet som suger in dammpartiklar ifrån avgradningsmakinen. Dammet filtreras genom utsuget och med hjälp av ett HEPA filter kan blåsa ut ren luft tillbaka i lokalen, inga extra ventilationsanslutningar krävs!

• För mer information besök Lissmacs hemsida.

Utsug

Lissmac FILTER Våt

Användas när man ska slipa aluminium eller blandade material. Utsug stoftet blandas i vattentanken som finns i botten av utsuget och tar därigenom bort risken för dammexplosion vid blandning av material. Stoftet fortsätter genom utsuget och med hjälp av ett HEPA filter kan blåsa ut ren luft tillbaka i lokalen, inga extra ventilationsanslutningar krävs!

• För mer information besök Lissmacs hemsida.