Dubbelsidig bearbetning

Avgradningsmaskiner

SBM-XS G1E1

Dubbelsidig Avgradning & Kantbrytning

Maskinen för dubbelsidig bearbetning av smådetaljer, en bra ersättare för er som har problem vid trumling. Maskinen använder sig utav 2st avgradningsstationer och 2st kantrundningsstationer. SBM-XS går att utrusta med både magnetbord och vaccumbord beroende på om stål, rostfritt eller aluminium ska bearbetas. Operatörsvänlig maskin då detaljer kan matas både in och ut ifrån framsidan vid bearbetning utav detaljer mindre än 200mm x 200mm. Vid bearbetning utav större detaljer kan en dörr på baksidan av maskinen öppnas och detaljer plockas då ut bakåt. Detaljstorlek ifrån 25mm x 25mm, max tjocklek 15 mm.

• För mer information besök Lissmacs hemsida.


SBM-M D2

Dubbelsidig Slaggborttagning

Lissmac SBM-M D2 kallad ”SLAGGBORTTAGAREN” är en maskin som mycket effektivt rensar bort all slagg efter gas eller plasmaskärning. Denna maskin bearbetar plåten från båda sidor samtidigt enligt ”LISSMACMETODEN”. SBM–M D2 bearbetar plåtar med fyra band försedda med hård- metallstift (Power-pins), oberoende drivna av varsin motor. Två band på översidan och två band på undersidan vilket gör det till en dubbelsidig bearbetning. Dessa hårdmetallstift slår bort slaggen från de skurna detaljerna när den passerar genom maskinen. Dessa hårdmetallstift klarar mer än 1000 timmars drifttid vilket gör att driftskostnaden på denna maskin är mycket liten. Maskinen finns med materialgenomgång 1500 mm.

• För mer information besök Lissmacs hemsida.


SBM-M B2

Dubbelsidig Oxidborttagning

Lissmac stålborstningsmaskin SBM-B2 tar bort oxid som uppstår vid laserskärning med oxygen i stålplåt, ytter- och innerkonturer samt hål rensas effektivt. Plåtar bearbetas på båda sidor samtidigt, vilket tar bort behovet av tung och tidsödande vändning av materialet. Dessutom rensas plåten från smuts och rost och skärkanten bryts en aning. Utsug behövs inte då restprodukterna inte bildar något stoft. Restprodukter hamnar i två utdragbara lådor under maskinen för enkel städning. Vår absolut bästa maskin för dubbelsidig oxidborttagning!

•  För mer information besök Lissmacs hemsida.


SBM-M S2

Dubbelsidig Kantrundning

Lissmac tillverkar även gradningsmaskinen SBM-M S2. Funktionen är samma som för stålborstningsmaskin SBM-M B2. Plåtar bearbetas av slipband med speciell konstruktion utrustade med slipklossar. Slipbandens klossar tränger ner i håligheter och plåten gradas på över- och undersida till 100 %. Gradningsmaskiner kan även kopplas till stålborstningsmaskin SBM-M B2, för samtidig gradning/oxidborttagning.

Dessa maskiner finns i bredder 1000 och 1500 mm för material med tjocklek upp till 50 mm.

Inställning av maskinerna är mycket enkel. Digital installning av plåttjocklek och slipblockshöjd.

Den automatiska genommatningens hastighet regleras 0 – 10 m/min.

• För mer information besök Lissmacs hemsida.


SBM-L G1S2

Dubbelsidig Avgradning & Kantrundning

LISSMAC Avgradningsmaskin SBM-L G1S2 för slipning och gradning av båda sidor samtidigt på plana plåtdetaljer upp till 50 mm tjocklek.

Maskinen finns i utförande med 1000, 1500 och 2000 mm material genomgång och har 2 st slipband (G1) för borttagning av skvätt och skärskägg. Slipbanden arbetar på över- och undersida av plåten och är individuellt ställbara i höjdposition via touchscreen.

Den är dessutom utrustad med 4 st kantbrytningsband (S2), placerade två på översida och två på undersida, arbetande mot varandra, parvis ställbara i höjdposition via touchscreen.

Användarvänlig programmering som gör det enkelt för operatörer att programmera maskinen både för enkel- och dubbelsidig bearbetning.

All inställning sker elektriskt mot positionsmätare.

Den automatiska genommatningen regleras steglöst 0 – 10 m/min, inställningen av materialtjocklek sker enkelt på manöverpanel.

• För mer information besök Lissmacs hemsida.

Virtuell presentation

SBM-XL G2S2

Dubbelsidig Avgradning & Kantbrytning

Lissmac SBM-XL G2S2 är en maskin avsedd för gas- och plasmaskurna detaljer upp till 120 mm. Med SBM-XL så slipar man grader och slaggkant samt rundas kanter på inner och ytterkonturer effektivt.
Maskinen finns i utförande 1500 mm material genomgång och har 4 st slipband ( G2 ) för borttagning av skvätt och skärskägg. Slipbanden arbetar på över- och undersida av plåten och är individuellt ställbara i höjdposition.
Den är dessutom utrustad med 4 st  kantbrytningsband ( S2 ), placerade två på översida och två på undersida, arbetande mot varandra, parvis ställbara i höjdposition.
All inställning sker elektriskt mot positionsmätare.
Den automatiska genommatningen regleras steglöst 0 – 10 m/min, inställningen av materialtjocklek sker enkelt på manöverpanel.

• För mer information besök Lissmacs hemsida.


SBM-XL S2B2

Dubbelsidig Kantrundning & Oxidborttagning

SBM-XL S2B2 bearbetar plåt enligt Lissmac-metoden (båda sidor samtidigt). Det är en efterlängtad version eftersom den både bryter kanter och tar bort oxidskiktet i en och samma passage. Den första stationen bryter kanterna med hjälp av slipklossar och i den andra stationen borstas oxidskiktet bort med hjälp av oxidborstar. Oxiden som uppstår vid laserskärning med oxygen i svart plåt. Som ett resultat av att vi bryter kanterna först så minskar borstförbrukningen avsevärt.

• För mer information besök Lissmacs hemsida.