SMW 5

Avgradning, Kantrundning och Finish

Avgradningsmaskin
SMW 5

Maskinen för bearbetning av material från en sida i vått utförande. SMW 5 går att få med 1-5 arbetande stationer och med arbetsbredd 950, 1250 eller 1650 mm. Maskinen går att få med 1/100 mm noggrannhet av höjdjusteringen som option.

Stationerna kan utrustas på olika sätt:      
R-station – slipning med slipband eller scotchband
T-station –  olika typer av toppborstar beroende på vad som skall gradas
B-station – olika cylindriska borstar som återskapar finishen på detaljen

Några fördelar med våtgradning:
Inget utsug behövs
Inget damm runt maskinen
Lång livslängd på verktygen tack vare låga temperaturer
Man kan enkelt blanda material
Låg temperatur i materialet
Inmatningshöjden är konstant – därav lätt att automatisera med banor
Jämn avgradning oavsett kontur
Detaljerna kommer ut torra och rena
Snabba verktygsbyten med kassetter

För mer information besök Lissmacs hemsida