Monteringspressar – Haeger

Haeger tillverkar pressar för rationell fastsättning av pressfästelement. De är världsledande inom utvecklingen av lösningar för fastsättning av presskruvar, pressmuttrar och pressdistanser. Haeger har ett komplett sortiment av maskiner. Dessa maskiner tillåter upp till fyra olika fästelement under en och samma hantering av en detalj. Med matning av fästelementet når man en optimal hastighet samt en bra ergonomi för operatören då man kan hantera detaljen med båda händerna. Med automatiska verktyg klarar maskinen av att mata upp till 1500 fästelement per timme. Pressen har ett patenterat säkerhetssystem som gör att man kan köra med stor distans mellan över- och underverktyg utan risk för operatören. Även färdigbockade detaljer går att köra då åtkomligheten är god. Monterar ni fortfarande i excenterpress eller kantpress och investerar i en Haeger-maskin kommer ni att få en mycket hög effektivitetsförbättring.

Klicka här för att få mer utförlig information kring Haegers utbud av maskiner, specialapplikationer, tillbehör och verktyg.


Tveka inte att ta kontakt med oss !

824WT-4 skål