Monteringspressar – Haeger

Monteringspress

Om monteringspress ifrån Haeger:

Haeger tillverkar monteringspress för rationell fastsättning av pressfästelement. De är världsledande inom utvecklingen av lösningar för fastsättning av presskruvar, pressmuttrar och pressdistanser. Haeger har ett komplett sortiment av maskiner beroende på hur kundens behov ser ut. Vid montering med en Haeger maskin så tillåts upp till fyra olika fästelement monteras under en och samma hantering av detaljen.

Med automatiskmatning av fästelementet så når man en optimal effektivitet i just fast sättandet av fästelement. Jämfört om man idag monterar med hjälp av kantpress eller excenterpress så kommer en Haeger maskin kapa kostnaderna vid detta moment. Det är inte bara kostnaderna som blir bättre, även ergonomin blir bättre för operatören då man enkelt kan hantera detaljen med båda händerna. Med automatiska verktyg klarar maskinen av att mata upp till 1500 fästelement per timme.

Pressen har ett patenterat säkerhetssystem som gör att man kan köra med stor distans mellan över- och underverktyg utan risk för operatören. Även färdigbockade detaljer går att köra då åtkomligheten är god.

Monterar ni fortfarande i excenterpress eller kantpress och investerar i en Haeger-maskin kommer ni att få en mycket hög effektivitetsförbättring.

Klicka här för att få mer utförlig information kring Haegers utbud av maskiner, specialapplikationer, tillbehör och verktyg.


Tveka inte att ta kontakt med oss !